glam shot: lydia may

50 mm
f/5.6
1/400 sec

by: Jenna Torres Studio

My grandkitty